Welkom bij de webapplicatie

Doel: het berekenen van golfoploop en golfoverslag bij dijken.

Methode: gehanteerde rekenmethode is gebaseerd op het ' Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken' uit 2002 van de TAW.

Status: prototype; deze webapplicatie vormt een eerste verkenning voor het mogelijk in de toekomst ontsluiten van de WBI software in de vorm van webapplicaties in plaats van desktopapplicaties.

Naar de app